Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

hoi-dap
logo
gif_20210514_210516_1
videotogif_2021.05.14_21.31.52
videotogif_2021.05.14_21.18.27
gif_20210514_210001
TRÂN QUÝ CHÀO ĐÓN QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH CẢNH - KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT THƯ GIÃN VỚI "NGƯỜI KỂ CHUYỆN KINH BẮC"
20210411_13045820211031_22051320210430_22423320210430_22423320210430_22414520210430_22415520210422_11252420210422_11253620210411_13015820210411_1302135520210411_13052820210411_13041120210411_13044720210430_22421220211031_220453box-01120211113_014855nhavantranthanhcanh20211031_22051320211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01361920211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00545220211115_00543920211115_00561020211118_16003120211118_16004320211118_16001820211127_155916fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_042028
fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620210411_13054420210411_13024120210411_13025120211031_22051320211031_220453box-011nhavantranthanhcnh5520210411_13021320211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01361920211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00554220211115_00552120211115_00545220211118_16001820211118_16003120211118_16004320211115_00563820210411_13054420210411_13024120210411_13025120211127_042028
20211031_22051320210430_22553720210411_13031320210411_13023320210411_13052020210411_13055620210411_13040120210430_22555120211031_22045320210411_13021320210411_130213box-01120211113_01361920211113_15312320211113_15314020211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00553020211115_00554220211115_00543920211115_00545220211118_16004320211118_16003120211118_160018fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_155916

“Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà…”

Đó là một câu thơ trong bài “Cảm hoài” của danh tướng Đặng Dung thời hậu Trần, bài thơ duy nhất của ngài để lại cho chúng ta đến ngày nay. Đặng Dung (1373- 1414) quê Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông sinh ra lớn lên khi đất nước Đại Việt lúc ấy đã rơi vào tay nhà Minh. Quốc thống bị dứt, đất nước bị chia thành quận huyện nội thuộc triều đình Yên Kinh, nhân dân phải sống trong cảnh lầm than rên xiết dưới ách đô hộ tàn bạo của quân phong kiến phương Bắc: “nướng dân đen trên lửa hung tàn/ vùi con đỏ dưới hầm tai vạ” (Đại Cáo Bình Ngô- Nguyễn Trãi). Xuất thân trong một gia đình thức giả, đau đớn trước vận nước và tình cảnh dân Việt, không còn con đường nào khác, ông theo cha mình là danh tướng Đặng Tất chiến đấu dưới cờ nhà hậu Trần, mưu khôi phục quốc thống Đại Việt, kéo dân ra khỏi họa diệt chủng.

Dân tộc ta vốn là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Lịch sử đã cho thấy dân ta luôn bị kẻ cừu thù hung ác ép phải cầm vũ khí chiến đấu chống lại chúng. Dù lịch sử dựng nước của chúng ta dằng dặc là những cuộc chiến tranh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Việt vẫn là những mong mỏi khát khao về cuộc sống thanh bình, không phải đụng gươm đao. Trong nhân gian từ lâu đời đã truyền thuyết rằng, để chấm dứt nạn binh đao triền miên gây ra không biết bao đau thương tang tóc, thì phải kéo được nước từ dải Ngân Hà trên trời cao xuống rửa giáp binh, cất đi, khi đó nạn binh đao sẽ chấm dứt và khắp thế gian chỉ còn hoan ca. Nhưng điều đó hầu như là vô vọng. Khi định mệnh đã an bài cho dân ta phải ở bên một kẻ luôn mang dã tâm xâm chiếm và đồng hóa. Để chống lại nguy cơ diệt vong đó, chỉ còn cách duy nhất là rút gươm ra, chiến đấu. Đặng Dung hiểu rất rõ điều đó. Ông mài gươm theo phò Trùng Quang Đế đánh bọn giặc hung tàn, mong cứu dân giúp nước.

Hồi bấy giờ cầm đầu bọn giặc Minh sang xâm chiếm nước ta là tên đồ tể khét tiếng: Tổng binh Trương Phụ. Quân của nhà Hậu Trần đã chiến đấu với y nhiều trận, có bại có thắng, nhưng Trương Phụ có vẻ nống thế hơn. Đặng Dung lập mưu quyết đánh một trận diệt Trương Phụ, giập đầu quân giặc. Ông bày trận phục kích tại Sái Già tháng 9/1413, nửa đêm đánh úp quân Trương Phụ trên sông Thái Gia. Thật tiếc, khi đó Đặng Dung đã cầm gươm nhảy lên thuyền Trương Phụ quát hỏi: “Trương Phụ là thằng nào?”. Phụ biết mình không địch nổi, bèn nhảy xuống thuyền con chạy trốn mất. Sau Phụ đã huy động tổng binh quay lại đánh cho quân Hậu Trần thua chạy. Nhiều người đọc lại chuyện này nói tiếc, giá mà Đặng Dung bắt giết được Trương Phụ khi ấy, cuộc kháng chiến chống quân Minh của Đại Việt đã kết thúc sớm. Nhưng lịch sử không có chỗ cho giá như…

Về trận này, sử gia Ngô Sĩ Liên viết: “Trận đánh ở Sái Già, Đặng Dung, Nguyễn Súy đem tàn quân trơ trọi chống lại bọn giặc mạnh, quân tướng đều tinh nhuệ. Dung nửa đêm đánh úp trại giặc làm cho tướng giặc sợ hãi chạy trốn, đốt hết thuyền bè khí giới của chúng, không phải người có tài làm tướng, thì có làm được như thế hay không? Thế nhưng cuối cùng vẫn bại vong, đó là do trời. Tuy thất bại, cũng vẫn vinh quang, vì sao vậy? Bọn Dung vì nghĩa không thể sống với giặc, phải tiêu diệt bọn chúng mới nghe, cho nên mới hết lòng, hết sức giúp đỡ Trùng Quang để mưu khôi phục. Trong khoảng 5 năm kiên trì chiến đấu với giặc, dẫu có bất lợi, nhưng ý chí không núng, khí thế càng hăng, đến kiệt sức mới chịu thôi. Lòng trung vì nước của người bề tôi, dẫu trăm đời sau còn tưởng thấy được!”

Quân Hậu Trần thất bại, Trùng Quang Đế Trần Quý Khoáng và Đặng Dung bị bắt, giải sang Yên Kinh. Trên đường đi, hai ông đều nhảy xuống biển tự tử để giữ khí tiết. Trước khi nhảy xuống biển, Đặng Dung đã làm bài thơ “Cảm hoài”, khắc lại ở ván thuyền sau này được nhiều người truyền tụng. Bài thơ nguyên âm Hán Việt như sau:

“Thế sự du du nại lão hà

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca

Thời lai đồ điếu thành công dị

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa

Trí chủ hữu hoài phù địa trục

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà

Quốc thù vị báo tiên đầu bạch

Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.”

Nghĩa tiếng Việt: Việc đời trôi qua trước mắt mà ta đã già mất rồi. Đang lúc đất trời hỗn loạn như trong một cuộc say. Gặp thời thì những kẻ làm nghề thịt lợn, câu cá cũng có thể thành công lớn. Nhưng không gặp thời thì kẻ anh hùng lừng lẫy cũng thất bại mà thôi. Lòng phò chúa những mong gánh cả trái đất mà xoay chuyển. Nhưng cũng đành, bởi làm sao kéo được nước thiên hà xuống mà rửa gươm. Nên thù nước chưa trả được thì đầu đã bạc. Mấy độ mài gươm Long Tuyền ánh lên át cả bóng trăng…

Đây là một trong những bài thơ cổ thể “thất ngôn bát cú” hay nhất của nước Việt còn lưu truyền đến ngày nay. Từ xưa đã nhiều người đánh giá, nếu người viết bài thơ này không là chí sĩ, không có hùng tâm tráng khí không thể viết nổi. Ngày nay chúng ta đọc vẫn thấy rưng rưng trong lòng. Thế nhưng thật tiếc, cho đến giờ dù đã có nhiều người dịch ra tiếng Việt, nhưng hầu như đọc lên so với bản âm nguyên ngữ Hán Việt vẫn không tải hết được cái hùng khí của danh tướng Đặng Dung. Các bạn đọc thử bản dịch được nhiều người dùng, của học giả Phan Kế Bính:

“Việc đời bối rối tuổi già vay

Trời đất vô cùng một cuộc say.

Bần tiện gặp thời lên cũng dễ

Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay.

Vai khiêng trái đất mong phò chúa

Giáp gột sông trời khó vạch mây.

Thù trả chưa xong đầu đã bạc

Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.”

Trong bài thơ nguyên âm Hán Việt có nói đến hai tích: người ta truyền rằng, để hết sạch nạn binh đao của một nước, xong chiến trận phải kéo được nước từ sông Ngân Hà trên trời cao xuống rửa giáp binh gươm giáo, cất vào kho thì từ đó trở đi nước ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải dụng binh nữa. Sẽ sống đời hòa bình thịnh trị muôn đời. Thật là một ước mơ đẹp đẽ của cả nhân loại chứ không một dân tộc nào. Thế nhưng trong lịch sử, từ tối cổ cho đến ngày nay hầu như chưa từng ngày nào dứt chiến tranh đổ máu. Chưa từng có một dòng nước thần kỳ nào trong truyền thuyết đổ xuống rửa giáp binh cho nhân loại. Nên chiến tranh vẫn đang diễn hàng ngày trên thế giới: Libya, Iraq, Afghanistan... Còn những kẻ cừu thù của hòa bình, cừu thù của đất nước ta vẫn lăm le nhòm ngó biển đảo, biên cương lãnh thổ. Chúng ta vẫn cứ phải sẵn sàng “giáp binh” thôi.

Tích thứ hai là câu chuyện truyền thuyết về thanh gươm cổ có tên “Long Tuyền” chém sắt như chém bùn. Truyền rằng ai được thanh gươm đó, chắc chắn thành công quả. Thanh gươm thần thoại mà khi mài nó sáng lên, ánh sáng ấy hắt lên trời đêm khiến trăng sao phải mờ hết.

Nên những người hiểu nghĩa Hán Việt, và biết tích mà Đặng Dung dùng trong thơ ngài khi đọc bản dịch sẽ thấy nông cạn làm sao. Họ thích đọc nguyên âm Hán Việt và ngẫm ngợi về cuộc đời bi tráng của một vị anh hùng dân tộc, sâu sắc và thú vị hơn. Thế mới biết dịch thơ là một việc cực kỳ gian nan, nhiều lúc hầu như không thể. Nên có người đã nói, dịch là phản bội!

Cuộc đời Đặng Dung dù cuối cùng thất bại, phải trầm mình xuống biển để bảo toàn khí tiết thế nhưng đã để lại cho hậu thế nước Việt một bài thơ hay tuyệt tác. Thế mới biết câu “Đừng đem thành bại luận anh hùng”, đúng đắn và cũng vô cùng đau đớn làm sao…

Để hơn bảy trăm năm sau, hậu thế đọc “Cảm hoài” rưng rưng nhớ đến người xưa, vị danh tướng, nhà thơ người anh hùng nước Việt, ngài Đặng Dung.

 267410790_319566326563478_225058994768312697_n

Đánh giá

“Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà…”

Mục lục bài viết

Đó là một câu thơ trong bài “Cảm hoài” của danh tướng Đặng Dung thời hậu Trần, bài thơ duy nhất của ngài để lại cho chúng ta đến ngày nay. Đặng Dung (1373- 1414) quê Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông sinh ra lớn lên khi đất nước Đại Việt lúc ấy đã rơi vào tay nhà Minh. Quốc thống bị dứt, đất nước bị chia thành quận huyện nội thuộc triều đình Yên Kinh, nhân dân phải sống trong cảnh lầm than rên xiết dưới ách đô hộ tàn bạo của quân phong kiến phương Bắc: “nướng dân đen trên lửa hung tàn/ vùi con đỏ dưới hầm tai vạ” (Đại Cáo Bình Ngô- Nguyễn Trãi).

181
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
29-12-2021
 • Ra mắt tiểu thuyết lịch sử về Trần Quốc Tuấn và Trần Nguyên Hãn

  Hai cuốn sách mới của tác giả Trần Thanh Cảnh nằm trong bộ ba tiểu thuyết sử Trần bao gồm: Trần Thủ Độ - thời lập triều; Trần Quốc Tuấn - Đức Thánh Trần, thời đỉnh cao của Trần triều; Trần Nguyên Hãn - thời suy vi của nhà Trần. Các sách hướng tới 800 năm thành lập triều Trần (1225-2025).

  Lượt xem: 35
 • "NHÀ VĂN TRẦN THANH CẢNH ĐÃ ĐIỀN ĐƯỢC VÀO CHỖ KHUYẾT TRONG LỊCH SỬ"

  “Lịch sử là cái đinh cho tôi neo trí tưởng tượng… Tôi giải mờ một nhân vật kiệt xuất của lịch sử được nhân dân tôn thờ là vị Thánh”. Tác giả Trần Thanh Cảnh chia sẻ.
  Nói rõ hơn, tác giả nhấn mạnh và khẳng định ngay từ đầu phẩm chất cao quý thần thánh, vị thế tài ba thần thánh, uy vọng lẫy lừng thần thánh của Trần Quốc Tuấn. Nhưng phần “đời thường” của Ngài là một bóng khuất, không có trong chính sử, và nhà văn cần “giải mờ” bằng những tưởng tượng của mình, đây cũng là điều mà văn chương khác với lịch sử.
  Lượt xem: 33
 • DANH NHÂN & LỊCH SỬ

  TRẦN NGUYÊN HÃN - bậc khai quốc công thần với số phận oan khuất
  Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn là một tôn thất nhà Trần lập nhiều chiến công hiển hách trong khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh. Trần Nguyên Hãn trở thành khai quốc công thần triều Lê sơ nhưng cuối đời lại phải chọn cái chết bi phẫn. Số phận oan khuất của Trần Nguyên Hãn trở thành nỗi buồn của lịch sử và dưới dòng sông Lô xanh thẳm vẫn còn loang lệ máu của bậc anh hùng.
  Lượt xem: 32

RA MĂT ÂN PHẨM

 • KHÁNG KHÁNG SINH

  Kể từ khi tìm ra kháng sinh (1928), với việc quý ngài Alexander Fleming chiết suất được Penicillin, nền y học của nhân loại đã có một bước nhảy khổng lồ. Rất nhiều căn bệnh nan y, gây chết người trước kia đã được giải quyết. Tuổi thọ và chất lượng cuộc sống loài người đã tăng lên rõ rệt. Kháng sinh trở thành một loại thuốc thiết yếu, không thể thiếu của y khoa hiện nay...

  Lượt xem: 453
 • NAN ĐỀ CỦA THỜI HIỆN ĐẠI

  Thực ra thì không phải đến thời hiện đại mới có bệnh đái tháo đường, mà căn bệnh này đã được y văn cổ đề cập đến từ lâu. Các sách “Hoàng đế nội kinh” hay “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” đều đề cập đến chứng “tiêu khát”, một biểu hiện lâm sàng rõ rệt nhất của căn bệnh này. Nhưng chỉ đến thời hiện đại, có thể do thay đổi môi trường sống, do cường độ làm việc, lối sống sinh hoạt…, căn bệnh đái tháo đường dường như mới bùng phát dữ dội.

  Lượt xem: 44
 • Những lưu ý khi tiêm vaccine Covid-19 với bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp…

  Vài lời mở đầu: Tôi là một dược sĩ và là một nhà văn, trong cả hai vai trò rõ ràng tôi phải quan tâm đến đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên đất nước ta và cả thế giới. Sự quan tâm của tôi đến thế nào, bạn có thể tìm hiểu các bài viết của tôi trên báo chí, facebook kể từ khi dịch nổ ra bên Vũ Hán, Trung Quốc cho đến nay sẽ rõ.

  Lượt xem: 479
 • LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC HO

  Đặc biệt là khi bị nhiễm virus gây covid. Thường thì có đến 80% số ca dương tính không xuất hiện triệu chứng gì. Không phát thành bệnh. Nhưng nếu phát thành bệnh sẽ có các triệu chứng điển hình: sốt, đau họng, ho, đau mình mẩy, khó thở, mất khứu giác...

  Lượt xem: 3170
 • QUAN ĐIỂM CỦA TÔI

  Về tình trạng hiện nay ở một số nơi trên nước ta, nhiều người đã được tiêm vaccine mũi 1 là moderna, đến kỳ tiêm mũi 2 nhưng không có moderna nữa. Vậy phải làm sao?

  Lượt xem: 1055
 • ĐỊA LONG LÀ GÌ?

  Là con giun đất. Chính xác. Các cụ nhà ta, nhất là cánh nho sĩ, thầy lang xưa có cái "tật" hay gán cho các con vật, đồ vật vốn bình thường dân dã những cái tên "tự" Hán Việt thật kêu, cho sang mồm. Con giun đất, gọi là địa long, nghĩa là rồng đất, quá oai!

  Lượt xem: 446
 • Vật chủ bất đắc dĩ

  Trong Y học, có một thuật ngữ quen thuộc “vật chủ truyền bệnh”, xuất phát từ thuật ngữ “vật chủ” trong môn Sinh học. Đây là một thuật ngữ chỉ về những sinh vật có nuôi dưỡng sinh vật khác, theo các dạng quan hệ ký sinh, cộng sinh hoặc hội sinh, cung cấp dinh dưỡng, nơi trú ẩn hoặc đôi khi là bảo vệ lẫn nhau.

  Lượt xem: 473
 • Nhận thức lại về covid

  Khi đại dịch covid-19 nổ ra ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 11/ 2019, cả thế giới bàng hoàng. Không hiểu điều gì đang xảy ra nơi đây. Đến khi Trung Quốc chính thức công bố về dịch, lập tức các nhà khoa học của cả thế giới đã vào cuộc nghiên cứu về con virus gây bệnh có định danh là Sars- CoV-2 này.

  Lượt xem: 527
 • Placebo và dịch covid-19

  Placebo, thuật ngữ khoa học quên thuộc của giới y-dược khoa, nó xuất phát từ nguyên ngữ Latin, có nghĩa là “tôi sẽ làm hài lòng”. Còn hiểu một cách nôm na, có thể gọi là “hiệu ứng giả dược”: nghiên cứu những đáp ứng của cơ thể khi được cho dùng “giả dược”.

  Lượt xem: 499
 • KÍNH GỬI: Các thầy thuốc tuyến cơ sở vùng dịch.

  -Thưa các bạn,
  Tôi được biết tình hình trong vùng dịch miền Nam, đặc biệt là tp. Hồ Chí Minh đang rất căng thẳng. Bệnh viện quá tải, các thầy thuốc nhân viên y tế tuyến đầu mệt mỏi. Đâu đó đã xảy ra những cảnh thảm thương: bệnh nhân covid kêu cứu không có người trợ giúp, chết tại nhà, nhất là với những bệnh nhân nghèo.
  Thật đau lòng.
  Lượt xem: 317

 • Năm Covid

  Chính xác thì đại dịch Covid bắt đầu từ cuối năm 2019 với điểm khởi phát là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nên người ta mới định danh nó là Covid-19.

  Lượt xem: 93
 • Khi bác sĩ khuyên dùng thuốc Nam!

  Đó là những loại thuốc của nền y học dân tộc phương Đông. Ở đó các loại dược liệu thường được thái lát rồi sao tẩm, chia thành các gói, đem sắc uống.

  Lượt xem: 208
 • Viêm loét dạ dày: căn bệnh của giới trí thức!

  Dạ dày (bao tử) có chức năng gì trong cơ thể? Nó là nơi chứa thức ăn sau khi được nghiền nát bằng răng ở miệng rồi nuốt xuống.

  Lượt xem: 97

Xem toàn bộ
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 7)

  Mạnh Hoạt ở tù ba năm rưỡi, đủ một ngàn hai trăm bảy mươi tám ngày chẵn. Thừa ra nửa ngày, vì án tù của hắn bảy năm, giảm tối đa còn ba năm rưỡi.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 6)

  Trong chiến tranh, chỉ cần vài tạ thuốc nổ, vài giây, với vài người, là thổi bay một cây cầu. Nhưng để xây lại được một cây cầu qua sông, người ta phải mất vài năm với hàng ngàn con người lao động miệt mài.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 5)

  Mỗi bài thơ của hắn viết ra, cũng dễ dàng như khi hắn làm tình với một em nào đó gặp trên đường lang thang giang hồ vặt. Nhưng với em nào hắn cũng diễn bài mê muội và đắm đuối như thật.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 4)

  Dân gian thường hay gọi đó là kẻ ngộ chữ, hay nhẹ hơn, gọi là nghiện chữ. Cái bệnh nghiện chữ ấy đã khiến cho không ít kẻ sĩ nước nam ta từ cổ chí kim thân tàn ma dại.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 3)

  Mạnh Hoạt mê đọc sách. Những lúc mẹ đi làm đồng hoặc đi chợ, Hoạt ở nhà chúi đầu vào cái tủ sách to tướng của ông cha để lại mê mải đọc.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 2)

  Thời chiến tranh, nay sống mai chết, hôm nay còn ở ngoài Bắc, mai đã vào tít trong Nam. Hôm nay còn đang sống ngoay ngoảy, mai đi ngoài đường,..
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 1)

  Mạnh Hoạt, người xóm ngõ Ghen, Làng Ngọc. Một tay chơi nức tiếng vùng Kinh Bắc. Biết đủ ngón nghề cầm kỳ thi họa, đẹp giai, hát hay. Hắn lại biết làm cả thơ nữa...

Xem toàn bộ
 • Hoa gạo tháng ba (Phần cuối)

  Chiều nay, Giang cũng nói với nàng là hãy đợi. Ngồi bên Giang trên bến sông, nhìn nghiêng qua gương mặt thanh tú đẹp đẽ của Giang, nàng đã thầm thốt lên trong lòng, Giang ơi, nếu anh yêu em đến thế, sao anh không mang em đi cùng ngay tức khắc. Nhưng Giang vẫn nói em hãy chờ anh, hãy chờ, hãy chờ. 
 • Hoa gạo tháng ba (Phần 2)

  Nhìn hai anh em ngồi câu, My đã định ra chơi cùng, nhưng My lại thấy ngại ngần rồi thôi. Ngày My còn bé, Tràng là người đầu tiên khai tâm cho My về chữ quốc ngữ. Mỗi khi My ghép được một từ, Tràng hay xoa đầu khen My giỏi. Hôm Tràng bị quan Tây bắt giải đi, My chạy sang nhà ông lang Khiết, khóc nức nở..
 • Hoa gạo tháng ba (Phần 1)

  Hôm lính trên phủ cùng với chánh tổng Dương Hữu Cầu, mang tú Tràng về nhà ông lang Vương Văn Khiết trả người, mẹ Tràng là bà lang Khiết hoa mắt, cứ tưởng là quan trên nhầm người. Bốn năm đi tù ngoài Côn Đảo đã biến tú Tràng từ một anh học trò xanh mướt, thành ra một người đàn ông rắn rỏi, vạm vỡ, phong trần.
 • BUÔNG (phần tiếp theo của LONG SƠN TỨ TRUYỆN)

  (phần tiếp theo của LONG SƠN TỨ TRUYỆN)Cố trấn tĩnh, tôi lái xe về nhà đón vợ đưa sang bệnh viện cùng con gái. Ngồi ngoài phòng chờ mà tôi cảm thấy như ngồi trên một đống lửa hay là đang bị một đám gai nhọn vây kín quanh người...
 • LONG SƠN TỨ TRUYỆN

  Chả là trường tôi, thường hay cho sinh viên làm khoá luận và thi tốt nghiệp vào mùa hè. Những sinh viên thi không đỗ, nhà trường sẽ tổ chức thi lại vào mùa thu. 
 • Giỗ hậu (Phần 3)

  Chuyện Vũ chồng nàng chết bất đắc kỳ tử ngay khi đang giao hoan, gia đình nhà ông Đồ Lận đổ hết lỗi cho nàng. 
 • Giỗ hậu (Phần 2)

  Cả làng này, chưa thấy ai chiều con gái như ông Lư. Con ông đòi gì thì cho dù nửa đêm gà gáy ông cũng vùng dậy đi kiếm cho bằng được. 

Xem toàn bộ
videotogif_2021.05.14_21.18.27
videotogif_2021.05.14_21.34.06
gif_20210514_210001
TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

20211113_01351520211113_01371320211113_01364420211113_013744nhavantranthanhcanh20211031_22051320211113_01361920211113_15312320211113_15314020211113_01361920211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00553020211115_00552120211115_00545220211115_00543920211118_16004320211118_16003120211118_160018fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620211127_042028
nhavantranthanhcanh20211031_22051320211113_01361920211113_01360720211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01361920211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00543920211115_00561020211115_00554220211115_00552120211113_153123fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620211127_042028
20211113_014855box-011nhavantranthanhcnh5520211113_01361920211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00554220211115_00552120211115_00545220211115_005439fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620211127_042028
QR truy cập web
nguoikechuyenkinhbac.codeqr

 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ NHÀ VĂN TRẦN THANH CẢNH. 

KHÔNG SAO CHÉP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

 

Lên đầu trang