gif_20210514_210516_1
videotogif_2021.05.14_21.31.52
videotogif_2021.05.14_21.18.27
gif_20210514_210001
TRÂN QUÝ CHÀO ĐÓN QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH CẢNH - KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT THƯ GIÃN VỚI "NGƯỜI KỂ CHUYỆN KINH BẮC"
fb_img_163796146879720210411_13045820210430_22423320210430_22423320210430_22414520210430_22415520210422_11252420210422_11253620210411_13015820210411_1302135520210411_13052820210411_13041120210411_13044720210430_22421220211031_220453box-01120211113_014855nhavantranthanhcanh20211031_22051320211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01361920211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00545220211115_00543920211115_00561020211118_16003120211118_16004320211118_16001820211127_155916fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_04202820230108_10282320230108_10314120230108_10275020230108_10273420230108_10270120230420_21381520230420_21373220230420_213717fb_img_1688790633652
fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620210411_13054420210411_13024120210411_13025120211031_22051320211031_220453box-011nhavantranthanhcnh5520210411_13021320211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01361920211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00554220211115_00552120211115_00545220211118_16001820211118_16003120211118_16004320211115_00563820210411_13054420210411_13024120210411_13025120211127_04202820230108_10282320230108_10314120230108_10275020230108_10270120230108_10273420230420_21374920230420_21373220230420_213815
20211031_22051320210430_22553720210411_13031320210411_13023320210411_13052020210411_13055620210411_13040120210430_22555120211031_22045320210411_13021320210411_130213box-01120211113_01361920211113_15312320211113_15314020211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00553020211115_00554220211115_00543920211115_00545220211118_16004320211118_16003120211118_160018fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620230108_10282320230108_10314120230108_10275020230108_10270120230108_10273420230420_21381520230420_213717fb_img_1688790638910fb_img_1688790636209fb_img_1688790633652

LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA NHÀ TRẦN

LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA NHÀ TRẦN
***
3-Phật hoàng Trần Nhân Tông: ông vua vĩ đại!
Trần Khâm, tức Trần Nhân Tông lên ngôi hoàng đế ngày 22 tháng 10 năm 1278.Vua sinh năm 1258, lúc lên ngôi đã 21 tuổi, đủ sức cầm quyền luôn. Về vị vua thứ 3 của nhà Trần, “Đại Việt Sử Ký toàn thư” đã viết: “Vua nhân từ hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời thuở trước, thực là bậc vua hiền của nhà Trần.”
Vua được kế nghiệp ông, cha là những bậc minh quân đã xây lên rường cột nền móng cho nước nhà, ngài lại được dạy dỗ chu đáo từ nhỏ nên khi cầm quyền đã có các quyết sách sáng suốt nghiêm minh trong việc trị nước. Năm 1280 vua lệnh cho Kiểm pháp quan xử lại vụ Đỗ Thiên Thư là em quan lớn trong triều Đỗ Khắc Chung đã được Hình quan xử thắng dân, xử lại cho dân thắng là một ví dụ tiêu biểu. Đặc biệt tại lễ định công ban thưởng sau hai lần đánh thắng quân Nguyên, ngài nói khi có người chưa bằng lòng: “Nếu các khanh biết chắc giặc Hồ không sang nữa thì nói rõ cho trẫm biết, dù có thăng đến cực phẩm trẫm cũng không tiếc. Nếu không thế mà đã vội thưởng hậu, vạn nhất giặc Hồ trở lại, và các khanh lại lập công nữa thì trẫm lấy gì mà thưởng để khuyến khích thiên hạ”.Trong phép trị nước từ xưa đến nay, hình phạt nghiêm minh và trọng thưởng đúng mức luôn là cơ bản vậy.Có vậy, nước sẽ yên.
Thời vua Trần Nhân Tông có thể tóm tắt trong mấy từ ngắn gọn “vẻ vang thịnh trị”. Được vậy là do có vua sáng tôi hiền. Trần Nhân Tông ngồi trên ngôi báu nhưng đã có biệt nhãn nhìn thấu nhân gian, lòng người để tuyển dụng nhân tài về quanh mình làm việc nước. Các tài năng quân sự chói lọi của Đại Việt đã phát sáng rực rỡ dưới thời đại này: Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng. Ngài cũng vượt qua những thói thường để bổ nhiệm Trần Khánh Dư, khuyến khích Trần Quốc Toản, để sau này hai vị tướng ấy đều ghi công lớn. Mưu kế dùng người của ngài ở tầm đỉnh cao trí tuệ Đại Việt: trước họa xâm lăng ngài đã cho tổ chức Hội nghị Bình Than để cùng các vương hầu, tướng soái bàn mưu kế đánh giặc. Cho tổ chức Hội nghị Diên Hồng để cố kết khích lệ dân cả nước một lòng chống giặc dữ. Trong lúc nguy nan, dám hy sinh tình thân: đưa Công chúa An Tư cống cho Thoát Hoan làm vợ, thực thi “Mỹ nhân kế”, kéo dài thời gian để quân ta củng cố lực lượng phản công lại kẻ thù. Bởi thế, trong nguy nan ngài vẫn ung dung ngâm ngợi:
“Cối Kê hữu sự quân tu ký
Hoan Diễn do tồn thập vạn binh.”
(Cối Kê chuyện cũ người nên nhớ/ Thanh Nghệ vẫn còn mười vạn binh.)
Thực thi các phép trị nước hợp lòng dân, vận dụng các mưu kế đỉnh cao thu phục được nhân tài của đất nước nên trong thời gian Đức vua Trần Nhân Tông trị vì Đại Việt, nhà Nguyên bên Trung Quốc cũng đang ở sức mạnh đỉnh cao. Một đế quốc khổng lồ lớn nhất thế giới khi ấy, lãnh thổ trải dài từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây với một sức mạnh quân sự khủng khiếp và sự tàn bạo không sách bút nào tả được. “Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ nơi đó không mọc nổi”! Thế nhưng dưới triều vua Nhân Tông, bọn chúng đã hai lần xua quân xâm chiếm nước ta: 1284- 1285 và 1286-1288, đều thất bại thảm hại! Mà tiêu biểu nhất là trận chiến cuối cùng trên sông Bạch Đằng, tướng giặc kẻ bị chém đầu, kẻ bị bắt sống lôi đến quỳ gối tạ tội trước Chiêu Lăng. Huyền thoại về sức mạnh quân sự của Nguyên- Mông đã bị quân dân Đại Việt chôn vùi vĩnh viễn với ba lần đánh cho tan tành.
Trần Nhân Tông là một vị vua nổi tiếng nhân từ độ lượng. Có lẽ do ngài có căn tính Phật. Năm xưa khi mới 17 tuổi ngài đã định lên núi Yên Tử tu nhưng không thành. Nên khi phải cầm quyền, ngài luôn có những quyết định sáng suốt vị tha. Xử tội dân hai hương Bà Điểm, Bàng Hà hàng giặc cũng chỉ là không cho làm quan, chỉ làm nô tỳ để sai khiến. Với các vương hầu hèn nhát như Trần Ích Tắc cũng chỉ gọi là “Ả Trần”, hay bắt đổi sang họ Mai như Trần Kiện, với ý khinh thường. Đặc biệt, ngài còn cho đốt cả một hòm biểu xin hàng giặc Nguyên của vương hầu quan lại, bởi ngài biết lúc đó thế giặc quá lớn, lòng người dao động là lẽ thường tình, nên đốt đi cho những người đó yên lòng phụng sự đất nước. Tuy nhiên với những kẻ đã chạy sang hàng ngũ kẻ thù, lại có hành động chống lại nước, hại dân đều bị trùng trị thích đáng: kết án vắng mặt, xử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu gian sản, tước bỏ quốc tính.
Đức ông Trần Khâm- Trần Nhân Tông sinh ra trong cung cấm nhưng được các thầy dạy tài năng rèn cặp, nên ngài thực sự là một ông vua văn- võ song toàn. Võ công đánh bại quân Nguyên hai lần đã chói lọi, nhưng sự nghiệp văn thơ ngài để lại cho hậu thế cũng rực rỡ không kém. Để tìm hiểu về sự nghiệp văn học của ngài cần phải có nhiều thời gian, ai có điều kiện nên tìm đọc và suy ngẫm về lẽ nhân sinh trong đó. Ở đây ta chỉ điểm ở đây một bài thơ tiêu biểu của ngài:
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO
“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.”
Dịch thơ:
• Ở ĐỜI VUI ĐẠO
“Ở đời vui đạo cứ tùy duyên
Đói hãy ăn buồn ngủ, ngủ liền
Trong nhà có báu đừng tìm kiếm
Trước cảnh vô tâm chớ nói thiền.”
Đức vua Trần Nhân Tông ở trên ngôi báu 14 năm, lui về làm Thái Thượng Hoàng 5 năm sau đó ngài xuất gia, lên núi Yên Tử tu với hiệu là “Trúc Lâm đại sĩ” và lập ra “Thiền phái Trúc Lâm”. Ngài mất ngày 01 tháng 11 năm 1308, thọ 51 tuổi, tại nơi tu hành là am Ngọa Vân trên núi Yên Tử. Xác được thiêu thành 3 ngàn hạt xá lỵ được lưu giữ ở nhiều nơi: bảo tháp trên am Ngoạ Vân, Yên Tử. Tại Đức Lăng, Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình. Tại An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh và một số chùa tháp trong kinh thành Thăng Long như chùa Tư Phúc xưa, nay đã mất dấu.
Về “Thiền phái Trúc Lâm” do đức ông Trần Nhân Tông lập ra nay còn lưu giữ được rất nhiều mộc bản kinh kệ tại chùa Vĩnh Nghiêm (làng Đức La, xã Trí Yên,Yên Dũng, Bắc Giang). Mộc bản này đã được UNESCO công nhận là “di sản tư liệu thế giới”. Ngày nay xung quanh núi Yên Tử (phía đông bên Quảng Ninh và phía tây bên Bắc Giang), còn rất nhiều di tích chùa chiền liên quan đến sự tu tập của Trần Nhân Tông và “Thiền phái Trúc Lâm”. Đặc biệt những kẻ hậu sinh có thể đi theo con đường “hoằng dương đạo pháp” cả từ hướng tây và hướng đông lên đến đỉnh non thiêng Yên Tử, vào chùa Đồng thỉnh chuông kính cẩn tưởng nhớ ngài, Đức ông Trần Nhân Tông đã được người đời tôn xưng là PHẬT HOÀNG!
Có thể nói, Trần Khâm- Trần Nhân Tông là một ông vua vĩ đại nhất trong số các ông vua đã từng trị vì trên mảnh đất Việt Nam. Võ công oanh liệt.Văn học rực rỡ. Đạo pháp sáng ngời. Và trên tất cả là lòng nhân từ yêu nước thương dân của vị Phật hoàng, một trong Tam tổ Trúc Lâm thiền phái. Một thiền phái thuần Việt, đặc sắc mà nếu chúng ta đi sâu tìm hiểu sẽ còn thấy nhiều điều hay hơn nữa.
 
380434420_2671116213045942_6171661207030496339_n
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 1- Đức vua mở triều Trần Thái Tông.
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 2- Xây nền thịnh trị: Trần Thánh Tông hoàng đế.
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA NHÀ TRẦN 3-Phật hoàng Trần Nhân Tông: ông vua vĩ đại!
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 4- Yên hưởng thái bình: Trần Anh Tông kế nghiệp.
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 5- Trần Minh Tông: vị vua có dáng vẻ của thần tiên!
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 6- Trần Hiến Tông: vị hoàng đế dưới bóng Thái thượng hoàng.
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 7- Trần Dụ Tông đế: thời suy vi bắt đầu.
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 8- Trần Nghệ Tông: ông vua viễn kiến hay tội đồ nhà Trần?
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 9- Trần Duệ Tông đế: ánh hồi quang của một vương triều!
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN 10- Trần Phế Đế: vị vua bạc phúc!
 
LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA TRẦN (phần cuối: hai ông vua bất hạnh nhất!)
 
  
 

Đánh giá

LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA NHÀ TRẦN

Mục lục bài viết

LƯỢC SỬ 12 TRIỀU VUA NHÀ TRẦN
***
3-Phật hoàng Trần Nhân Tông: ông vua vĩ đại!
29
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
19-09-2023
GIỚI THIỆU SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

NGƯỜI KỂ CHUYỆN KINH BẮC

 • KHÁNG KHÁNG SINH

  Kể từ khi tìm ra kháng sinh (1928), với việc quý ngài Alexander Fleming chiết suất được Penicillin, nền y học của nhân loại đã có một bước nhảy khổng lồ. Rất nhiều căn bệnh nan y, gây chết người trước kia đã được giải quyết. Tuổi thọ và chất lượng cuộc sống loài người đã tăng lên rõ rệt. Kháng sinh trở thành một loại thuốc thiết yếu, không thể thiếu của y khoa hiện nay...

  Lượt xem: 1060
 • NAN ĐỀ CỦA THỜI HIỆN ĐẠI

  Thực ra thì không phải đến thời hiện đại mới có bệnh đái tháo đường, mà căn bệnh này đã được y văn cổ đề cập đến từ lâu. Các sách “Hoàng đế nội kinh” hay “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” đều đề cập đến chứng “tiêu khát”, một biểu hiện lâm sàng rõ rệt nhất của căn bệnh này. Nhưng chỉ đến thời hiện đại, có thể do thay đổi môi trường sống, do cường độ làm việc, lối sống sinh hoạt…, căn bệnh đái tháo đường dường như mới bùng phát dữ dội.

  Lượt xem: 600
 • Những lưu ý khi tiêm vaccine Covid-19 với bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp…

  Vài lời mở đầu: Tôi là một dược sĩ và là một nhà văn, trong cả hai vai trò rõ ràng tôi phải quan tâm đến đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên đất nước ta và cả thế giới. Sự quan tâm của tôi đến thế nào, bạn có thể tìm hiểu các bài viết của tôi trên báo chí, facebook kể từ khi dịch nổ ra bên Vũ Hán, Trung Quốc cho đến nay sẽ rõ.

  Lượt xem: 842
 • LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC HO

  Đặc biệt là khi bị nhiễm virus gây covid. Thường thì có đến 80% số ca dương tính không xuất hiện triệu chứng gì. Không phát thành bệnh. Nhưng nếu phát thành bệnh sẽ có các triệu chứng điển hình: sốt, đau họng, ho, đau mình mẩy, khó thở, mất khứu giác...

  Lượt xem: 4483
 • QUAN ĐIỂM CỦA TÔI

  Về tình trạng hiện nay ở một số nơi trên nước ta, nhiều người đã được tiêm vaccine mũi 1 là moderna, đến kỳ tiêm mũi 2 nhưng không có moderna nữa. Vậy phải làm sao?

  Lượt xem: 2069
 • ĐỊA LONG LÀ GÌ?

  Là con giun đất. Chính xác. Các cụ nhà ta, nhất là cánh nho sĩ, thầy lang xưa có cái "tật" hay gán cho các con vật, đồ vật vốn bình thường dân dã những cái tên "tự" Hán Việt thật kêu, cho sang mồm. Con giun đất, gọi là địa long, nghĩa là rồng đất, quá oai!

  Lượt xem: 1275
 • Vật chủ bất đắc dĩ

  Trong Y học, có một thuật ngữ quen thuộc “vật chủ truyền bệnh”, xuất phát từ thuật ngữ “vật chủ” trong môn Sinh học. Đây là một thuật ngữ chỉ về những sinh vật có nuôi dưỡng sinh vật khác, theo các dạng quan hệ ký sinh, cộng sinh hoặc hội sinh, cung cấp dinh dưỡng, nơi trú ẩn hoặc đôi khi là bảo vệ lẫn nhau.

  Lượt xem: 1509
 • Nhận thức lại về covid

  Khi đại dịch covid-19 nổ ra ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 11/ 2019, cả thế giới bàng hoàng. Không hiểu điều gì đang xảy ra nơi đây. Đến khi Trung Quốc chính thức công bố về dịch, lập tức các nhà khoa học của cả thế giới đã vào cuộc nghiên cứu về con virus gây bệnh có định danh là Sars- CoV-2 này.

  Lượt xem: 917
 • Placebo và dịch covid-19

  Placebo, thuật ngữ khoa học quên thuộc của giới y-dược khoa, nó xuất phát từ nguyên ngữ Latin, có nghĩa là “tôi sẽ làm hài lòng”. Còn hiểu một cách nôm na, có thể gọi là “hiệu ứng giả dược”: nghiên cứu những đáp ứng của cơ thể khi được cho dùng “giả dược”.

  Lượt xem: 842
 • KÍNH GỬI: Các thầy thuốc tuyến cơ sở vùng dịch.

  -Thưa các bạn,
  Tôi được biết tình hình trong vùng dịch miền Nam, đặc biệt là tp. Hồ Chí Minh đang rất căng thẳng. Bệnh viện quá tải, các thầy thuốc nhân viên y tế tuyến đầu mệt mỏi. Đâu đó đã xảy ra những cảnh thảm thương: bệnh nhân covid kêu cứu không có người trợ giúp, chết tại nhà, nhất là với những bệnh nhân nghèo.
  Thật đau lòng.
  Lượt xem: 822

 • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

  Trong mỗi đơn vị đóng gói cơ bản của thuốc, còn luôn có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng để cho người sử dụng thuốc đọc. Thế nhưng thực ra sau khi đã đọc muôn vàn những tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đó, tôi vẫn băn khoăn, cái đó chính xác là để cho ai đọc...

  Lượt xem: 644
 • Collagen có phải thần dược?

  Collagen là một hợp chất Protein có nhiều trong cơ thể con người ta nói riêng và hệ động vật có vú nói chung. Nó chiếm từ 25% đến 35% lượng Protein trong toàn bộ các hợp chất loại này của cơ thể. Đặc biệt trong cấu trúc của da người, Collagen chiếm đến 70%.

  Lượt xem: 620
 • Nồi lá xông hơi giải cảm của mẹ

  Tác dụng của nồi nước xông giải cảm ở đây là do tinh dầu các loại. Các tinh dầu bay hơi, trộn lẫn vào nhau hòa trong hơi nước nóng vào cơ thể theo đường hô hấp thở.

  Lượt xem: 593

 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 7)

  Mạnh Hoạt ở tù ba năm rưỡi, đủ một ngàn hai trăm bảy mươi tám ngày chẵn. Thừa ra nửa ngày, vì án tù của hắn bảy năm, giảm tối đa còn ba năm rưỡi.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 6)

  Trong chiến tranh, chỉ cần vài tạ thuốc nổ, vài giây, với vài người, là thổi bay một cây cầu. Nhưng để xây lại được một cây cầu qua sông, người ta phải mất vài năm với hàng ngàn con người lao động miệt mài.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 5)

  Mỗi bài thơ của hắn viết ra, cũng dễ dàng như khi hắn làm tình với một em nào đó gặp trên đường lang thang giang hồ vặt. Nhưng với em nào hắn cũng diễn bài mê muội và đắm đuối như thật.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 4)

  Dân gian thường hay gọi đó là kẻ ngộ chữ, hay nhẹ hơn, gọi là nghiện chữ. Cái bệnh nghiện chữ ấy đã khiến cho không ít kẻ sĩ nước nam ta từ cổ chí kim thân tàn ma dại.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 3)

  Mạnh Hoạt mê đọc sách. Những lúc mẹ đi làm đồng hoặc đi chợ, Hoạt ở nhà chúi đầu vào cái tủ sách to tướng của ông cha để lại mê mải đọc.
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 2)

  Thời chiến tranh, nay sống mai chết, hôm nay còn ở ngoài Bắc, mai đã vào tít trong Nam. Hôm nay còn đang sống ngoay ngoảy, mai đi ngoài đường,..
 • Tiểu thuyết: QUÁI NHÂN LÀNG NGỌC (phần 1)

  Mạnh Hoạt, người xóm ngõ Ghen, Làng Ngọc. Một tay chơi nức tiếng vùng Kinh Bắc. Biết đủ ngón nghề cầm kỳ thi họa, đẹp giai, hát hay. Hắn lại biết làm cả thơ nữa...

 • Hoa gạo tháng ba (Phần cuối)

  Chiều nay, Giang cũng nói với nàng là hãy đợi. Ngồi bên Giang trên bến sông, nhìn nghiêng qua gương mặt thanh tú đẹp đẽ của Giang, nàng đã thầm thốt lên trong lòng, Giang ơi, nếu anh yêu em đến thế, sao anh không mang em đi cùng ngay tức khắc. Nhưng Giang vẫn nói em hãy chờ anh, hãy chờ, hãy chờ. 
 • Hoa gạo tháng ba (Phần 2)

  Nhìn hai anh em ngồi câu, My đã định ra chơi cùng, nhưng My lại thấy ngại ngần rồi thôi. Ngày My còn bé, Tràng là người đầu tiên khai tâm cho My về chữ quốc ngữ. Mỗi khi My ghép được một từ, Tràng hay xoa đầu khen My giỏi. Hôm Tràng bị quan Tây bắt giải đi, My chạy sang nhà ông lang Khiết, khóc nức nở..
 • Hoa gạo tháng ba (Phần 1)

  Hôm lính trên phủ cùng với chánh tổng Dương Hữu Cầu, mang tú Tràng về nhà ông lang Vương Văn Khiết trả người, mẹ Tràng là bà lang Khiết hoa mắt, cứ tưởng là quan trên nhầm người. Bốn năm đi tù ngoài Côn Đảo đã biến tú Tràng từ một anh học trò xanh mướt, thành ra một người đàn ông rắn rỏi, vạm vỡ, phong trần.
 • BUÔNG (phần tiếp theo của LONG SƠN TỨ TRUYỆN)

  (phần tiếp theo của LONG SƠN TỨ TRUYỆN)Cố trấn tĩnh, tôi lái xe về nhà đón vợ đưa sang bệnh viện cùng con gái. Ngồi ngoài phòng chờ mà tôi cảm thấy như ngồi trên một đống lửa hay là đang bị một đám gai nhọn vây kín quanh người...
 • LONG SƠN TỨ TRUYỆN

  Chả là trường tôi, thường hay cho sinh viên làm khoá luận và thi tốt nghiệp vào mùa hè. Những sinh viên thi không đỗ, nhà trường sẽ tổ chức thi lại vào mùa thu. 
 • Giỗ hậu (Phần 3)

  Chuyện Vũ chồng nàng chết bất đắc kỳ tử ngay khi đang giao hoan, gia đình nhà ông Đồ Lận đổ hết lỗi cho nàng. 
 • Giỗ hậu (Phần 2)

  Cả làng này, chưa thấy ai chiều con gái như ông Lư. Con ông đòi gì thì cho dù nửa đêm gà gáy ông cũng vùng dậy đi kiếm cho bằng được. 

VIDEO PHỎNG VẤN

VIDEO PHỎNG VẤN

 • MỜI CÁC BẠN SÀI GÒN:

  MỜI CÁC BẠN SÀI GÒN: sáng mai 9h, tới Cà phê Ba Hiền, 54 Nguyễn Văn Công thưởng thức cà phê và chém gió cùng các tao nhân mặc khách về các vấn đề lịch sử Trần triều!
  Như đã hẹn, Trần mỗ tôi đã có mặt tại thành phố.
  Rất mong sáng mai được gặp mặt các bạn!
  Lượt xem: 24
 • NHÀ VĂN TRẦN THANH CẢNH KÝ TẶNG ĐỘC GIẢ

  Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng

  Lượt xem: 114
 • Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV

  Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...

  Lượt xem: 157

 • NHÀ VĂN TRẦN THANH CẢNH KÝ TẶNG ĐỘC GIẢ

  Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng

  Lượt xem: 114
 • DỌC THEO DÒNG SÔNG HUYỀN THOẠI LỊCH SỬ & VĂN HÓA: SÔNG ĐUỐNG- SÔNG THIÊN ĐỨC

  Đây là một dòng sông trong hệ thống sông Hồng- sông Thái Bình bồi đắp tưới tắm cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của nền văn minh Việt. Nhưng sông Đuống chỉ dài khoảng 70 km, bắt đầu từ Ngã ba Dâu, điểm cuối là cửa Đại Than đổ vào Lục Đầu Giang. Con sông này chia bớt nước sông Hồng chuyển xuống sông Thái Bình đổ ra biển Đông...

  Lượt xem: 320
 • QUẦN THỂ THÁP DƯƠNG LONG

  Nay còn lại ba ngôi sừng sững. Bị thời gian và nhất là con người tàn phá dữ dội mà phần còn lại vẫn đẹp mê mẩn...
  Hy vọng rằng tư nay người ta bớt phá phách đi!:))
  Lượt xem: 750

videotogif_2021.05.14_21.18.27
videotogif_2021.05.14_21.34.06
gif_20210514_210001
VIDEO CLIP

20211113_01351520211113_01371320211113_01364420211113_013744nhavantranthanhcanh20211031_22051320211113_01361920211113_15312320211113_15314020211113_01361920211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00553020211115_00552120211115_00545220211115_00543920211118_16004320211118_16003120211118_160018fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620211127_042028
nhavantranthanhcanh20211031_22051320211113_01361920211113_01360720211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01361920211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00543920211115_00561020211115_00554220211115_00552120211113_153123fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620211127_042028
20211113_014855box-011nhavantranthanhcnh5520211113_01361920211113_15314020211113_15310720211113_15312320211113_01360720211115_00563820211115_00562220211115_00561020211115_00554220211115_00552120211115_00545220211115_005439fb_img_1637961528075fb_img_163796146879720211127_15591620211127_042028
QR truy cập web
nguoikechuyenkinhbac.codeqr

 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ NHÀ VĂN TRẦN THANH CẢNH. 

KHÔNG SAO CHÉP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

 

Lên đầu trang
1698832478-vnpttiki1698832292-shopee1698832071-vusedusamsung1698831017-mediamart25fitz4794135605265_4539d2262b2e63967d90182a2826570dgalaxyplay